Wie zijn wij?

Het team van samenwerkers van CDR+ bestaat uit HBO-geschoolden met een eigen persoonlijkheid en deskundigheid. Hun werk- en levenservaring zijn onderscheidend.

Het team

Cees den Ridder
Regisseur, kwartiermaker, netwerker, bruggenbouwer, kartrekker met kennis van wet- en regelgeving, welke hij inzet in het belang van de jongeren. De initiator van het bundelen van professionele specialisten binnen CDR+. Samenwerken op basis van professionele genegenheid en inhoud met direct betrokkenen.

Bert den Ridder
Rust, humor, overzicht, doorzettingsvermogen en discipline, topsporter. De sportman die de jongeren weet te motiveren dat beweging juist een essentieel onderdeel is van hun begeleidingstraject. Door zijn jonge leeftijd en persoonlijkheid is hij heel toegankelijk voor onze jongeren.

John Paesschen
Luisterend oor, observator, adviseur, integer, rust, hoge aaibaarheidsfactor, medische achtergrond. Onze verslavingsdeskundige met zijn eigen netwerk kan snel en adequaat tot handelen overgaan als situaties hierom vragen. Geeft jongeren inzicht in de risico’s en gevolgen van middelen gebruik. Beoordeelt de situatie en niet de persoon.

Gerard Vriens
Helikopterman, ziet van bovenaf toe, consoliderend, verbindend, denken in mogelijkheden en oplossingen, adviseur, proffessional in personeelsmanagement, deskundige op het gebied van sociale netwerken, weet talenten van mensen uit te nutten, enthousiasmerend, luisterend.

Mounir El Fahmi
Weet te verbinden ongeacht kleur en beperking, gaat uit van talenten, netwerker, moeite met stil zitten, man van de actie, topsporter, creatief en snel anticiperend op onverwachtheden, niet te verrassen, behulpzaam en zorg voor mensen uit zijn omgeving, leergierig, tomeloze inzet.

Yvonne den Ridder
Structuur, zorg, creëert en behoudt overzicht, niet snel te verrassen, geniet van bijzonderheden, zorgzaam, oog voor detail, budgetcoach, discipline, neemt mensen serieus door eisen te stellen, rechtvaardig en eerlijk, belangenbehartigster.

Stagiaires

Het team biedt ook begeleiding aan stagiaires. We streven ernaar hen kennis te laten maken met de begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden voor onze jongeren. CDR+ vindt het belangrijk om dit vanuit haar gedachtegoed te doen. Op deze wijze doen zij ervaring en kennis op om in de toekomst op een onconventionele wijze aanvullend te kunnen zijn op de huidige dienstverlening. Wij vinden het van belang “het denken in mogelijkheden” te stimuleren. Op deze manier kan een bijdrage geleverd worden om in de toekomst hun ervaring en kennis te delen met het bestaande systeem.