Roy’s Rose Compass

HET UNIEKE VAN ROY’S ROSE COMPASS® en MyDynamicWorld®

1. Bij Roy’s Rose Compass® staat het individu centraal . Roy’s Rose Compass® is niet oordelend
en geeft geen universele gedragstyperingen weer. Diverse bekende modellen geven het
gedrag weer van het individu ten opzichte van andere individuen, meten het gedrag van het
individu ten opzichte van een groepsnorm en duiden oordelende gedragstyperingen aan. Dit
betekent dat de deelnemer niet wordt vergeleken met een populatie van ‘gelijken’ maar het
gedrag en de verklaring van het gedrag wordt beschreven vanuit het individu zelf. De
acceptatie is hierdoor groot.

2. Roy’s Rose Compass® kan steeds ingezet worden als aanvulling op reeds bestaande testen
en methodes binnen het bedrijf.

3. Roy’s Rose Compass is® het enige model dat middels MyDynamicWorld® inzicht geeft in de
intrinsieke hoofddrijfveren Verwerven, Verbinden, Verzinnen en Verdedigen van het individu
en dat begeleiding geeft aan organisaties naar Motivatie 3.0.

4. Roy’s Rose Compass verklaart en beschrijft met MyDynamicWorld® en Motivatie 3.0 ieders
unieke wijze van talenteninzet: Hoe worden vanuit intrinsieke motivatie, de
talenten/competenties effectief en eventueel ineffectief ingezet, hoe kan de effectieve inzet
geoptimaliseerd worden, en hoe kan er door middel van sleutels, eventueel ineffectieve inzet
worden voorkomen. Potentiële ineffectiviteit wordt blootgelegd in een stimulerende vorm.
Door deze werkwijze is de Roy’s Rose Compass® in staat om aan te geven welke
competenties een hoge mate van energie geven aan een deelnemer.

5. Roy’s Rose Compass® is het resultaat van meer dan 35 jaar wetenschappelijk onderzoek en
wordt nog constant gemoderniseerd en getoetst op de relevantie.

6. Roy’s Rose Compass® heeft actieve aandacht, op de korte- en op de lange termijn, voor de
ontwikkeling van het totale individu,als denkend, voelend en handelend wezen. Extra
speerpunt daarbij is ook de context van de dagelijkse realiteit in het private- en het
professionele leven geïntegreerd binnen het model.

7. Roy’s Rose Compass® verklaart het ontstaan van effectief en eventueel ineffectief gedrag
binnen de (professionele)context van het individu. Hierbij geeft Roy’s Rose Compass®
sleutels mee om in de toekomst de effectieve inzet van talenten te stimuleren, en de
ineffectieve inzet van talenten te voorkomen.

8. De ervaring van Roy’s Rose Compass® is dat het inzicht beklijft en dat dit inzicht zorgt dat
medewerkers nog meer in hun kracht komen te staan en het geleerde ook in de praktijk.

implementeren. Dit betekent binnen organisaties dat zakelijk succes en persoonlijk
functioneel geluk elkaar zullen versterken.

9. De inzet van de individuele inzichten optimaliseert communicatie en samenwerking binnen
teams.

10. De test horende bij Roy’s Rose Compass® is volledig online, dus de deelnemers kunnen de
test in hun eigen tijd maken. Zij krijgen maximaal dertig minuten om de test te maken. Door
deze tijdsdruk en de wijze waarop de stellingen zijn opgesteld, wordt er vanuit intrinsieke
motivatie geantwoord (niet op puur rationele wijze).

11. De onlinetest van Roy’s Rose Compass® is niet manipuleerbaar. De stellingen zijn zodanig
gekozen dat er geen relatie gelegd kan worden tussen een stelling en een mogelijk vooraf
bepaalde doelstelling.

12. Roy’s Rose Compass® is dynamisch waardoor maatwerkrapportages, op basis van specifieke
wensen, behoeftes, van individuen en/of teams en bedrijven, moeiteloos kunnen worden
opgesteld. Elke reeds bestaande rapportage kan op diverse ambitiemomenten worden
ingezet.