Personal Coaching

Personal Coaching (PC) Individual Placement and Support (IPS)

Betreffende PC/Individuele begeleidingen:

Een speciale training in combinatie met PC is ontwikkeld. Deze helpt werkzoekenden zich te bekwamen in beroeps- en werknemersvaardigheden. De training richt zich op de ontwikkeling van de deelnemer als werknemer. De deelnemer wordt individueel begeleidt gedurende de groepstraining. In contacten met andere deelnemers kan inzicht verkregen worden in de eigen mogelijkheden, vorderingen en ontwikkelingen. Indien nodig zal na overleg met opdrachtgever bijzondere expertise ingezet worden zoals psychologische interventie of competentie onderzoek. De meerwaarde van de koppeling PC aan de training is dat deelnemers, hetgeen ze binnen de modulaire trainingen hebben ontdekt, kunnen uitzoeken en zich actief kunnen oriënteren op hun daadwerkelijke mogelijkheden en interesses (wat kan ik daadwerkelijk, hoe is het om weer samen te werken, etc.). Middels doelgericht leerplan van de deelnemer, inclusief coaching.

Het doel is enerzijds om deelnemers na de training actief richting arbeidsmarkt te bewegen, anderzijds om deelnemers de door hen gestelde grenzen en verantwoordelijkheden praktisch te laten ervaren en uit te bouwen. Omdat opleidingen, werkervaringen en vaardigheden van deelnemers verschillen, wordt per deelnemer bekeken wat de behoefte is. De training is opgebouwd uit een aantal
deeltrainingen, op deze wijze kunnen deelnemers op andere momenten van een lopende training instromen. 

Betreffende IPS:
Het herstellen van contacten met de arbeidsmarkt/school is gebaseerd op model “Individual Placement and Support”, in Nederland geïntroduceerd door het Trimbos Instituut. Het kenmerk van deze methodiek is om mensen zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke keuze en zo snel mogelijk weer actief te laten zijn.

Wij gaan uit van een zorgzame confrontatie, maar verantwoordelijkheden ook laten liggen waar zij horen. Casemanagers zullen ook betrokken worden. Indien kandidaten niet of niet tijdig aanwezig zijn, zullen trainers de kandidaten direct benaderen en casemanager per gebeurtenis op de hoogte stellen. Ieder kan dan vanuit eigen verantwoordelijkheid hun eigen vervolghandelingen inzetten.