Hondentraining

Na uitvoerig overleg met onze gedragsdeskundige werd deze activiteit gezien als een meerwaarde om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Enerzijds is kan de training ingezet worden in het kader van de veiligheid en overlastbestrijding (zijn de jongeren met deze activiteit bezig, dan heeft omgeving geen hinder van de jongeren en is er controle op hen, tevens kan er een ander sociaal netwerk worden opgebouwd en een mogelijkheid van heroriënteren op vrijetijdsbesteding), anderzijds wordt het gezien als middel om jongeren vaardigheden eigen te maken waardoor ze meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

 

Betreft laatstgenoemde is het middel hondentraining in begeleidingstraject opgenomen omdat:


– aanleren sociaal vaardig gedrag
– leren functioneren in groepsverband
– verder ontwikkelen instructieverwerkin
– leren ergens en om iemand te geven en daarvoor zorg kunnen dragen/verantwoording nemen
– leren omgaan op zuivere respons van de hond, accepteer consequentie van gedrag
– verder uitbouwen doorzettingsvermogen
– vergroten zelfdiscipline
– overwinnen van angsten en vergroten van zelfvertrouwen