Groenactiviteiten

Het doel van deze activiteiten is het stimuleren van jonge mensen om ze een bijdrage te leren leveren aan een nieuwe groene samenleving. Aan een schoon milieu waarin we fijn kunnen leven moet je werken. De nieuwe groene samenleving gaat uit van: echt, puur besef van de natuur en de rijkdom die dat biedt, levensbewustzijn en ecologische intelligentie. Jongeren leren zicht te beseffen wat de gevolgen zijn voor de natuur van hun handelen. Een samenwerkingsverband met een kwekerij biedt mogelijkheden om werkervaring in deze branche op te doen.

Verworven competenties kunnen in samenwerking met onderwijsinstellingen worden gecertificeerd. Bij een goede match tussen werkgever en werknemer kan worden overgegaan tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst.