Creativiteit

Creatieve disciplines zoals muziek, drama, film, fotografie en documentaire maken
worden ingezet als middel om invulling te geven aan persoonlijke ontwikkeling van de
jongeren.

De doelen van dit programma onderdeel zijn:
– aanleren of verder uitbouwen van sociaal vaardig gedrag, waarbij het accent ligt op
– het leren uiten van wensen, accepteren van de “geen-zin ervaring”
– door het aanleren van technieken wordt de instructieverwerking geprikkeld
– anders leren kijken naar situaties en blik verruimen
– bij gebleken interesse en geschiktheid is het mogelijk om door te stromen naar
– gerelateerd onderwijs, zoals de popacademie, grafisch lyceum, dj school Breda,
– produceropleiding, en dergelijke. Dit onderwijsaanbod wordt gekoppeld aan
– werkervaringplekken. Op locatie kan worden gewerkt aan de voorwaarden om
– toegelaten te worden