Personal Coaching

Personal Coaching (PC) Individual Placement and Support (IPS)

Betreffende PC/Individuele begeleidingen:

Een speciale training in combinatie met PC is ontwikkeld.
Deze helpt werkzoekenden zich te bekwamen in beroeps- en werknemersvaardigheden. De
training richt zich op de ontwikkeling van de deelnemer als werknemer. De deelnemer wordt
individueel begeleidt gedurende de groepstraining. In contacten met andere deelnemers
kan inzicht verkregen worden in de eigen mogelijkheden, vorderingen en ontwikkelingen.
Indien nodig zal na overleg met opdrachtgever bijzondere expertise ingezet worden zoals
psychologische interventie of competentie onderzoek.
De meerwaarde van de koppeling PC aan de training is dat deelnemers, hetgeen ze binnen

de modulaire trainingen hebben ontdekt, kunnen uitzoeken en zich actief kunnen oriënteren
op hun daadwerkelijke mogelijkheden en interesses (wat kan ik daadwerkelijk, hoe is het
om weer samen te werken, etc.). Middels doelgericht leerplan van de deelnemer, inclusief
coaching.

Het doel is enerzijds om deelnemers na de training actief richting arbeidsmarkt te bewegen,
anderzijds om deelnemers de door hen gestelde grenzen en verantwoordelijkheden praktisch
te laten ervaren en uit te bouwen.

Omdat opleidingen, werkervaringen en vaardigheden van deelnemers verschillen, wordt
per deelnemer bekeken wat de behoefte is. De training is opgebouwd uit een aantal
deeltrainingen, op deze wijze kunnen deelnemers op andere momenten van een lopende
training instromen.

Betreffende IPS:
Het herstellen van contacten met de arbeidsmarkt/school is gebaseerd op model “Individual
Placement and Support”, in Nederland geïntroduceerd door het Trimbos Instituut. Het
kenmerk van deze methodiek is om mensen zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke keuze
en zo snel mogelijk weer actief te laten zijn.

Wij gaan uit van een zorgzame confrontatie, maar verantwoordelijkheden ook laten liggen waar zij horen. Casemanagers zullen ook betrokken worden. Indien kandidaten niet of niet
tijdig aanwezig zijn, zullen trainers de kandidaten direct benaderen en casemanager per
gebeurtenis op de hoogte stellen. Ieder kan dan vanuit eigen verantwoordelijkheid hun eigen
vervolghandelingen inzetten.