Welkom bij CDR+

CDR+ is een organisatie die pedagogische hulpverlening, studie en loopbaanbegeleiding biedt voor jongeren met nog niet ontdekte talenten. Op deze website kunt u onder andere lezen over onze werkwijze en een kijkje nemen achter de schermen van onze organisatie. Vanuit de mogelijkheden van de jongeren probeert CDR+ hen te verleiden tot het zetten van stappen welke zij voorheen niet konden maken. Voor CDR+ is de gezinssituatie het vertrekpunt voor het begeleidingstraject. Er wordt uitgegaan van individuele begeleiding of begeleiding individueel gericht in kleine groepen. Bij CDR+ ligt het accent van de ondersteuning in aanvang van het begeleidingstraject op de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. De uitvoering ervan vindt onder andere plaats op een met zorg uitgekozen locatie in Kruisland.

CDR+ bestaat uit een team van HBO professionals die allen hun eigen expertise en persoonlijkheid hebben. Klik hier om kennis te maken met ons team. Met gebundelde krachten en een eigenzinnige blik streeft het team van CDR+ ernaar dat er geen jongeren tussen wal en schip vallen doch zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en daardoor deel kunnen nemen in de maatschappij. Werken en naar school gaan is hiervan een onderdeel. CDR+ onderneemt deze activiteiten aanvullend op en in nauwe samenwerking met bestaande hulpverleningsinstanties, vanuit diverse disciplines. Daar waar veel instanties geen mogelijkheden meer zien gaat CDR+ verder!